search shopping envelope Pinterest youtube LinkedIn Facebook Twitter instagram search

Om Claydies

Karen Kjældgård-Larsen (1974) er den ene halvdel af Claydies og er desuden ophavskvinden til MusselMega fra Royal Copenhagen.

Tine Broksø (1971) er den anden halvdel af Claydies og underviser desuden i keramik og design på diverse aften- og højskoler.

Claydies arbejder konceptuelt og gør op med den stilfærdige og ufarlige keramik. De introducerer nye teknikker og kreative benspænd. Ved at tilsætte humor, ironi og provokationer giver de velkendte hverdagsobjekter nyt liv.