Tine kommer til verden i Holbk d. 20 september 1971